Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό Θρησκευτικού Τουρισμού "Σύλλογος Φίλων Περιηγητών"

Σκοπός μας είναι:

• Η προώθηση του πνευματικού, ιστορικού, πολιτισμικού και θρησκευτικού πλούτου των Ιερών Τόπων της Πατρίδας μας, μέσω των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων,

• Η προβολή της Ελλάδος και η ανάδειξή της σε τόπο  προσκυνηματικού τουρισμού οικουμενικής εμβέλειας,

• Η συντονισμένη ανάδειξη και προβολή, εντός και εκτός Ελλάδος, των Ιερών Μνημείων, των Ιερών Μονών και των Ιερών Προσκυνημάτων του ελλαδικού χώρου, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτά και την διευκόλυνση των προσκυνηματικών ομάδων να τα επισκέπτονται,

• Η ανύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού, μορφωτικού και θρησκευτικού επιπέδου, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας παράδοσης,

• Η ενεργός συμμετοχή στην εν γένει κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, θρησκευτική, μορφωτική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας με γνώμονα τα ζητήματα που αφορούν τα μνημεία της Ελληνικής Ορθοδοξίας ως αναπόσπαστου τμήματος της εθνικής κληρονομιάς και αξιόλογου πόλου έλξης επισκεπτών, ιδίως δε τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, τους επιβλητικούς καθεδρικούς ναούς, τα ξωκλήσια και τα προσκυνήματα της υπαίθρου, τα μοναστήρια, τα μετόχια και τις σκήτες, την μοναδική μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους με την αξιόλογη αγιογράφησή της, με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και εικόνες, τα οποία μαρτυρούν την επίμονη προσήλωση στις παραδόσεις και την στενή και μακραίων διασύνδεση της τέχνης με την θρησκευτική λατρεία.

• Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση, καλλιέργεια και εξάπλωση του Θρησκευτικού Τουρισμού και των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

• Η με κάθε πρόσφορο μέσο ανάπτυξη και καλλιέργεια της επικοινωνίας των μελών του Σωματείου μεταξύ τους, αλλά και με άλλους Συλλόγους και Σωματεία με ίδιο ή διαφορετικό σκοπό με στόχο την επίτευξη με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο των σκοπών του σωματείου.


Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου μπορεί να επιδιωχθεί από το Σωματείο με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ήτοι ενδεικτικά:

•  Με την οργάνωση και τον συντονισμό συστήματος προβολής και προώθησης του πνευματικού, ιστορικού, πολιτισμικού και θρησκευτικού πλούτου των Ιερών Τόπων της Πατρίδας μας, μέσω των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

•  Με την συνεργασία με συναφούς σκοπού σωματεία της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής καθώς και με άλλους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, τουριστικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, οργανισμούς και επιστήμονες,

• Με την οργάνωση διαλέξεων, προβολών, σεμιναρίων, ημερίδων, θεατρικών παραστάσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκθέσεων, περιπάτων και εν γένει κάθε είδους κοινωνικών, πνευματικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέματα σχετικά με τους ως άνω σκοπούς του σωματείου,

• Με την διοργάνωση ταξιδιών – εκδρομών και κατασκηνώσεων σε προορισμούς της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής με θρησκευτικό, προσκυνηματικό, λαογραφικό, ιστορικό, τουριστικό, πνευματικό και εν γένει πολιτιστικό ενδιαφέρον,

• Με την μίσθωση κατάλληλων χώρων στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών του σωματείου,

• Με την μίσθωση λεωφορείων (πούλμαν) για να μεταφέρει τα μέλη του στους χώρους (θρησκευτικούς, ιστορικούς, λαογραφικούς, εν γένει πολιτιστικούς) όπου πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή συμμετέχει ως ανωτέρω,

• Με την ένταξη σε αντίστοιχου σκοπού Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες, Ενώσεις συλλόγων και σωματείων,

• Με την έκδοση εντύπων, είτε με την μορφή ενημερωτικών περιοδικών και εφημερίδων (είτε ηλεκτρονικής είτε μη ηλεκτρονικής μορφής), είτε με την μορφή βιβλίων, ανακοινώσεων, δελτίων και μελετών εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου,

• Με την συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του σωματείου,

• Με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων προς όφελος των σκοπών του, και ενδεικτικά με την ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ,

• Με την συνεννόηση και συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών της Ελλάδας,

• Με την ανάπτυξη και διαμόρφωση οικολογικής – περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω των Προσκυνηματικών περιηγήσεων,

• Με την  σύσταση επιτροπών (κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου) που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των σκοπών του. Το Σωματείο είναι ανεξάρτητο, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, δρα με γνώμονα τον καταστατικό του σκοπό και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και την περί σωματείων κείμενη νομοθεσία. Το Σωματείο σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργήσει και δεν θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοποί ξένοι προς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του.

Α.Μ. 32560

Αρέσει σε %d bloggers: