Ακάθιστος Ύμνος

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.Αναγράφω σοι η πόλις σου, Θεοτόκε.Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσονΊνα κράζω σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε. Στάσις Πρώτη Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε·και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν Σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο καιίστατο, κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα· Χαίρε, δι’ … Συνεχίστε να διαβάζετε Ακάθιστος Ύμνος.

Σήμερα, οι πρώτοι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. 44 ημέρες πριν το Πάσχα.

Ο Ακάθιστος Ύμνος ή αλλιώς Χαιρετισμοί, είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει … Συνεχίστε να διαβάζετε Σήμερα, οι πρώτοι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. 44 ημέρες πριν το Πάσχα..