Ιωσήφ του Παγκάλου

Μεγάλη Δευτέρα – Ιωσήφ του Παγκάλου

Eἰς τὸν Πάγκαλον ἸωσὴφΣώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη,Καὶ σιτοδότης, ὧ καλῶν θημωνία! Ἕτεροι, εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν ΣυκῆνΤὴν Συναγωγήν, συκῆν Χριστός, Ἑβραίων,Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων,Ἀρᾷ ξηραίνει, ἧς φύγωμεν τὸ πάθος. Βιογραφία Από τη σημερινή μέρα ξεκινούν τα άγια Πάθη του Κυρίου… Read More ›