ζωγράφοι

Χριστός Ετέχθη! Αληθώς Ετέχθη! 19 πίνακες της Γέννησης που ζωγραφίστηκαν τον περασμένο αιώνα ανά τον κόσμο

Christ is Born! Indeed He is Born! Χριστός Γεννάται! Δόξασέ Τον! «Ιδού, σας φέρνω καλά νέα για μεγάλη χαρά, που θα είναι σε όλους τους ανθρώπους. Διότι σε εσάς γεννήθηκε σήμερα στην πόλη του Δαβίδ ένας Σωτήρας, που είναι ο… Read More ›