Ακάθιστος Ύμνος

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.Αναγράφω σοι η πόλις σου, Θεοτόκε.Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσονΊνα κράζω σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε. Στάσις Πρώτη Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε·και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν Σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο καιίστατο, κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα· Χαίρε, δι’ … Συνεχίστε να διαβάζετε Ακάθιστος Ύμνος.