Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

Ένας προορατικός Γέροντας, ο άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

ἈπολυτίκιονΉχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα, χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής προσευχής, ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον, ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος, βοώντες, φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σου. Ἕτερον ἈπολυτίκιονΉχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.Εκ Πόντου ανέτειλας,… Read More ›

Η Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη

Στο συνοικισμό των Ταξιαρχών Δράμας (Σίψα) πρώτος «οικιστής» και κτήτορας της μονής, κατά το έτος 1930, υπήρξε ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης (1901 – 1959), ο πρόσφατα αναγνωρισμένος άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σήμερα στο σημείο αυτό ανθεί μια πολυπληθής (30μελής)… Read More ›