Ένας προορατικός Γέροντας, ο άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

ἈπολυτίκιονΉχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα, χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής προσευχής, ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον, ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος, βοώντες, φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σου. Ἕτερον ἈπολυτίκιονΉχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.Εκ Πόντου ανέτειλας, … Συνεχίστε να διαβάζετε Ένας προορατικός Γέροντας, ο άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.